Bekendmakingen

Gronsvelderweg 25 Gronsveld

Dit item is gearchiveerd op 21-06-2012.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 23-05-2012
Soort bekendmaking: Melding activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten maken bekend dat de volgende melding is ingekomen, waarop het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is:

het oprichten van de inrichting genaamd Thuurbo.nl, gelegen op het adres Gronsvelderweg 25, 6247 ER Gronsveld.

Tegen deze melding kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaarschrift worden ingediend. De melding met bijbehorende stukken ligt gedurende vier weken, ingaande de dag na de publicatiedatum, ter inzage in het gemeentehuis. Voor inzage kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum, via 043 458 8488.